Praktiniai mokymai CVP IS

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“, Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004   planuoja organizuoti mokymus įvairiuose Lietuvos regionuose. Maloniai kviečiame Jūsų rajono perkančiųjų organizacijų atstovus dalyvauti organizuojamuose mokymuose.

Mokymai skirti klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms:

  • ikimokyklinio ugdymo, švietimo bei globos įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų savivaldybės veikiančioms įstaigoms
  • viešųjų pirkimų specialistams, pirkimų organizatoriams, viešųjų pirkimų komisijų nariams ar kitems, praktiškai su CVP IS dirbantiems, darbuotojams.

Mokymų vieta: Raseinių Šaltinio progimnazija

Mokymų data: 2018 m. liepos 24 d., 10 val.

Mokymų trukmė – 4 val.

Registracija el. p. dominyka@atraskraseinius.lt,  tel. +370 618 34 611

VIETŲ NEBĖRA

 

Mokymai nemokami

Vietų skaičius ribotas


Atvertas cerkvės bokštas

Liepos 2 dieną, visuomenei buvo atvertas unikalus Lietuvoje objektas – Raseinių Švč. Trejybės cerkvės apžvalgos bokštas. Tai pirmasis apžvalgos bokštas Lietuvoje, įrengtas stačiatikių cerkvėje.

Cerkvė stovi aukščiausioje Raseinių miesto vietoje, dabartiniame Maironio parke, įkurtame buvusio pijorų vienuolyno ir bažnyčios vietoje. Tai yra vienas seniausių miesto pastatų, išlikusių po Raseinius beveik visiškai sugriovusių Pasaulinių karų. 1832 m. uždaryto pijorų vienuolyno vietoje buvo numatyta pastatyti stačiatikių cerkvę. 1842 m. duris tikintiesiems atvėrė medinė Šv. apaštalo Jono Evangelisto cerkvė. Nedidelė cerkvė netrukus tapo per maža apskrities centre sparčiai augančiai rusų valdininkų ir jų šeimų bendruomenei bei čia dislokuotiems kariuomenės daliniams. 1870 m. pastatyta mūrinė, bizantinio stiliaus, su neobarokiniais elementais Švč. Trejybės cerkvės statyba.

Šiuo metu čia meldžiasi Raseinių stačiatikių ir liuteronų bendruomenės. Parapijos ir popo Nikolaj Murašov geranoriškumo dėka ši vieta tampa atvira visuomenei, investuojama į cerkvės atnaujinimą ir pritaikymą gyventojų poreikiams. Maldos namus atranda ne tik tikintieji, bet ir turistai, kultūrinės veiklos mėgėjai. Jau tradicija tampantis, rugpjūčio pabaigoje vykstantis Raseinių rajono kultūros centro organizuojamas festivalis „Prabylančios miesto erdvės“ arba kitaip – „URBAN ART Raseiniai“ garsėja renginiais neįprastose miesto vietose, kasmet nustebina pasirodymais ir cerkvėje. Čia jau vyko akordeonininkų ansamblio, dainuojamosios poezijos, džiazo atlikėjų koncertai ir kt.

VšĮ „Atrask Raseinius“, stačiatikių ir liuteronų bendruomenių bei Raseinių rajono savivaldybės iniciatyva, cerkvės bokštas pritaikytas lankymui, įrengta istorinė ekspozicija. Kiekvienas užsukęs gali pasižvalgyti nuo aukščiausios Raseinių miesto vietos ir susipažinti su bokšte naujai įrengta istorine ekspozicija, skirta stačiatikių parapijos istorijai, Raseinių miestui ir legendai apie Paulių fon Hindenburgą. Pasak legendos, Vokietijos imperijos armijos Rytų fronto vadas generolas feldmaršalas P. fon Hindenburgas iš šio bokšto stebėjo einantį frontą palei Dubysos upę.

„Norint išvysti atsiveriantį vaizdą, teks įveikti 56 laiptelius, vedančius į 16 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę. Tinkamiausias metų laikas vėlyvas ruduo ar ankstyvas pavasaris, kai Maironio parko medžiai dar tik sprogsta arba jau numetę lapus“ – patarė VšĮ „Atrask Raseinius“ vadovas A. Zmitra.

Lankytojai, norintys pasižvalgyti nuo aukščiausios Raseinių miesto vietos ir susipažinti su cerkvės istorija, kviečiame kreiptis adresu Vytauto Didžiojo g. 17, tel. +370 618 34 611, el. paštu info@atraskraseinius.lt,  „Facebook“ – Atrask Raseinius. Turizmas ir verslas.

 

VšĮ „Atrask Raseinius“ informacija


Svečiavomės Portugalijoje

Birželio 17-21 dienomis Raseinių rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Armandas Mockus ir tarybos narys Steponas Nacius bei VšĮ „Atrask Raseinius“ turizmo vadybininkė Jurga Nekrošiūtė dalyvavo Ourém (Portugalijoje) miesto šventėje, kurios tikslas –  viešinti regiono potencialą, reklamuoti ir saugoti vietinius amatus, gastronominį ir kultūrinį Ourém savivaldybės paveldą. Šis renginys taip pat stiprina agrarinę, komercinę bei pramonės veiklas. Nepaisant to, kad mus skiria tūkstančiai kilometrų, Raseiniai ir Ourém turi labai daug bendro. Ourém miestas, kaip ir Raseiniai, yra savivaldybės centras. Mes turime panašų (apie 40 tūkst.) gyventojų skaičių rajone, panašų administracinį suskirstymą į seniūnijas (12 – Raseiniuose ir 13 – Ourém), o didžiausias mūsų panašumas – Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai bei jiems pagerbti skirtos šventovės Šiluvoje ir Fatimoje.

Tai jau antrasis mūsų vizitas Portugalijos Respublikoje. Pirmą kartą čia lankėmės š. m. vasario mėnesį, Fatimos mieste vykusioje kasmetėje religinio turizmo konferencijoje. Abiejų vizitų pagrindiniai tikslai – keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi, didžiąją dalį dėmesio skirti religiniam turizmui, švietimui, kultūrai, sportui, kultūros paveldui, miestų plėtrai ir administravimui. To galime pasiekti organizuodami tarptautinę veiklą, skatinančią geresnį supratimą, solidarumą ir draugystę tarp miestiečių, vietinio verslo ir įvairių organizacijų.

Pirmadienį Raseinių rajono tarybos nario Stepono Naciaus iniciatyva buvo surengtas susitikimas su Fatimos šventovės vyriausiuoju dvasininku Carlos Cabecinhas. Mums buvo didelė garbė, kad savo be galo užimtoje darbotvarkėje dvasininkas rado laiko susitikimui. Pokalbio metu Kunigas Carlos Cabecinhas sakė, kad tikrai žino Šiluvą ir joje 1608 m. vykusį stebuklą, anksčiau jau yra sulaukęs kvietimų apsilankyti iš aukštų Lietuvos dvasininkų. Perdavėme asmeniškai jam skirtą Šiluvos klebono Erasto Murausko laišką. Sulaukėme pažado, kad bus dedamos pastangos apsilankyti mūsų šventovėje. Tai būtų labai didelė garbė ir pasiekimas skleidžiant žinią visam pasauliui apie Šiluvą.

Sekančią dieną įvyko susitikimas su Ourém savivaldybės meru Luis Miguel Albuquerque, mero patarėju Nelson Pereira bei Ekonomikos ir turizmo departamento vadovu Fernando Paquim. Perdavėme Raseinių rajono mero oficialų kvietimą atvykti į Raseinius jau šį rudenį. Vyko diskusija apie miestų institucijų ir verslo bendradarbiavimo galimybes, istorinius įvykius lėmusius Šiluvos padėtį religinėje plotmėje. Sulaukėme pažado, kad jau šį rudenį savivaldybės atstovų delegacija apsilankys Lietuvoje. Susitikimo metu užsukome į Ourém savivaldybės architektūros skyrių, susipažinome su savivaldybėje dirbančiais specialistais.

Trečiadienis buvo pagrindinė šventės diena, skirta Ourem savivaldybei. Iškilmingos šventės metu apdovanoti miestui ir savivaldybei nusipelnę asmenys. Čia dalyvavo ne tik delegacija iš Lietuvos, tačiau taip pat iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Brazilijos bei Portugalijos vyriausybės atstovai, Ourém savivaldybės atstovai.

Viliamės, kad šie ir dar ateityje vyksiantys vizitai duos realią naudą rajonui, prasidės aktyvus bendradarbiavimas įvairiose srityse. Turime daug ko išmokti iš šios savivaldybės sėkmės, todėl tikime, kad žmogiškasis-asmeninis kontaktas yra ne ką mažiau svarbus nei institucijų bendradarbiavimas. Privalome nepamiršti ir skleisti žinią, jog ir patys esame labai unikalus savo išskirtine istorija, kraštovaizdžiu, architektūra ir kultūra Šiaurės Europos kraštas. Neabejotinai galime daug ką pasiūlyti šiuolaikiniams turistams bei piligrimams, kuriems mūsų šalis yra egzotiška ir neatrasta.

VšĮ „Atrask Raseinius“ informacija


Kvietimas Raseinių r. gyventojams

Raseinių rajono savivaldybės meras ir rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinant projektą, skirtą investicijų pritraukimui skatinti, parengė rinkodaros priemonę „Raseinių rajonas – būsima jūsų investicijų vieta“ lietuvių ir anglų k., pristatančią savivaldybės ekonominį potencialą verslo plėtrai ir skatinimui (www.raseiniai.lt, skyrelyje VERSLININKAMS/INVESTUOTOJAMS). Šiuo metu savivaldybė planuoja atnaujinti surinktus duomenis, siekiant teikti potencialiems investuotojams aktualiausią informaciją apie verslo, socialinę – ekonominę aplinką bei galimus investicinius objektus.

Atnaujintoje investicinių objektų duomenų bazėje bus pateikiama ši informacija:
• papildyta informacija apie esamus ir naujus Raseinių rajono savivaldybės investicinius objektus;
• informacija apie Raseinių rajono savivaldybės administracijos projektus, kuriems ieškoma investitorių, partnerių ir pan.;
• aukcionuose parduodami Raseinių rajono savivaldybės objektai.
Remiantis Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, puikias perspektyvas tapti alternatyviu ir prieinamu centru kompanijoms įsikurti ir investicijoms pritraukti turi teritorija šalia E85 greitkelio. Be to, Raseinių krašto – dabar vis ryškėjančio religinio turizmo centro įvaizdžio stiprinimui ypač svarbus ne tik teritorijų, esančių prie greitkelio, vystymas, bet ir su apgyvendinimu, maitinimu rekreacija susijusių paslaugų plėtra teritorijose netoli Šiluvos miestelio bei Dubysos upės. Todėl Raseinių rajono savivaldybė ketina siūlyti į investicinių objektų duomenų bazę įtraukti ne tik laisvus valstybinės žemės sklypus, siūlomus parduoti ar nuomoti potencialiems investuotojams, bet ir keletą privačių žemės savininkų siūlomų sklypų, esančių šiose teritorijose:
1. Teritorijose, tinkamose pramonės, logistikos centrų vystymui:
• Kryžkalnyje (Nemakščių sen.) – žemės sklypai, esantys netoli E85 greitkelio Vilnius-Klaipėda.
• Viduklėje (Viduklės sen.) – žemės sklypai, esantys netoli geležinkelio.
• Raseinių sen. – žemės sklypai, esantys prie Eržvilko kelio ir greitkelio sankryžos.
2. Teritorijose, tinkamose apgyvendinimo ir kitų, susijusių su turizmu, paslaugų verslo vystymui:
• Šiluvoje (Šiluvos sen.) – žemės sklypai, esantys Šiluvos miestelyje ar netoli jo.
• Girkalnyje (Girkalnio sen.), Kalnujuose (Kalnujų sen.) – žemės sklypai, esantys netoli E85 greitkelio Vilnius-Klaipėda.
3. Teritorijose, tinkamose paslaugų teikimo įstaigoms, rekreacijai vystyti:
• Ariogaloje, Lyduvėnuose, Katauskiuose, Kaulakiuose ir Betygaloje netoli Dubysos upės, teritorijos prie Dubysos ir Gynėvės upės santakos
Kviečiame privačių žemės sklypų (ne mažesnių nei 1 ha), savininkus pateikti pasiūlymus dėl jų žemės sklypų, esančių minėtose ar kitose Raseinių rajono bendrąjį planą atitinkančiose teritorijose, įtraukimo į investicinių objektų duomenų bazę.

Pasiūlymo formą rasite čia: pasiūlymo forma

Jei turite pasiūlymų, maloniai prašome kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėją Indrę Antanaitienę iki š.m. rugpjūčio 30 d., tel. 8 428 79 596, arba užpildyti siūlomų investicinių objektų formą, esančią internete adresu www.raseiniai.lt, skyrelyje VERSLININKAMS-INVESTUOTOJAMS ir atsiųsti ją el. paštu: indre.antanaitiene@raseiniai.lt arba savivaldybe@raseiniai.lt, ar pristatyti į Raseinių rajono savivaldybės administraciją (V.Kudirkos g. 5, Raseiniai).

Raseinių rajono savivaldybės informacija


Kvietimas į dviračių žygį

,,Dviračių žygiai Dubysos kalnais“ trumpam persikelia prie kitų upių.  Dubysos regioninio parko direkcija š. m. birželio 30 d. (šeštadienį) kviečia dviratininkus į 80 km žygį po vaizdingas ir gamtiniu požiūriu ypač vertingas Raseinių krašto saugomas teritorijas - Blinstrubiškio miško biosferos poligoną, Jūkainių geomorfologinį ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustinus. Blinstrubiškio miško biosferos poligonas yra viena iš trijų Lietuvos saugomų teritorijų, skirtų didžiausio Lietuvos plėšriojo paukščio JŪRINIO ERELIO apsaugai. Žygio metu keliausime per Blinstrubiškio mišką ir pagrindinę erelių maitinimosi teritoriją – žuvininkystės tvenkinius. Čia stebėsime ne tik jūrinius erelius, bet ir gausybę vandens paukščių, pamokysime juos pažinti. Labiausiai žingeidiems suteiksime žiūronus.  Jūkainių miškas įdomus ir vertingas dėl čia augančių brandžių plačialapių medynų, išraiškingo reljefo. Keliausime per pelkę nutiestu pažintiniu taku. Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Šešuvies slėnio ir jo intakų kraštovaizdis. Minsime pro Molavėnų – Graužų piliakalnius, šimtametį Molavėnų ąžuolą, Skirtino akmenį, Šešuvies tufų atodangą. Žygeivių laukia smagūs iššūkiai – daugiau kaip 10 nesudėtingų įkalnių ir nuokalnių, trumpi bekelės ruožai, nuostabi gamta.

 

ŽYGIO PROGRAMA

10.00 – 10.30 žygeivių registracija pakelės kavinėje – motelyje ,,Nikola“, esančioje automagistralės Vilnius - Kaunas – Klaipėda 192,5 km (Ylių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.). Važiuojant nuo Kauno kavinė yra dešinėje pusėje.

10.40 – STARTAS

19.00 – FINIŠAS (starto vietoje). Žygio aptarimas ir legendinių Viduklės koldūnų ragavimas.

 

Žygeiviai kviečiami registruotis el. paštu dubysosrp@gmail.com, telefonu (8 614) 25095 ar Dubysos regioninio parko Facebook paskyroje.
Rekomenduojama į žygio kuprinę įsimesti sumuštinių, gaiviųjų gėrimų. Žygio dalyvio mokestis – 3 Eur (surinktos lėšos bus panaudotos Dubysos regioninio parko tvarkymui ir būsimų pažintinių žygių organizavimui). Saugumu ir dviračių technine būkle turėtų pasirūpinti patys žygeiviai.

 

 


Kviečiame registruotis

Įsibėgėjus vasaros sezonui, VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras „Atrask Raseinius“ primena, kad pagal dabar galiojančius teisės aktus apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi registruotis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos sistemoje.

Teisės aktuose numatyta, jog apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje skirstomos į klasifikuotas ir neklasifikuotas. Klasifikuojamoms apgyvendinimo paslaugoms priskiriami moteliai, kempingai ir viešbučiai. 2018 m. birželio mėnesio duomenimis, Raseinių rajone yra registruotas tik 1 klasifikuotas apgyvendinimo paslaugų teikėjas. Neklasifikuojamoms apgyvendinimo paslaugoms priskiriami apartamentų kompleksų apgyvendinimas, kaimo turizmas, nakvynės ir pusryčių paslauga, nakvynės namų apgyvendinimas, poilsio namai bei turistinė stovykla. Daugiausiai neklasifikuotų apgyvendinimo paslaugų Raseinių rajone teikia kaimo turizmo sodybos, tačiau šiandien rajone yra registruoti tik 21 apgyvendinimo paslaugų teikėjai.

Norint užsiregistruoti sistemoje reikia užpildyti Turizmo departamento patvirtintą formą ir klasifikavimo anketą. Visas prašymo formas galima pateikti per elektrinius valdžios vartus. Platesnė informacija apie klasifikuotas ir neklasifikuotas apgyvendinimo paslaugas rasite Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos svetainėje, skiltyje Administracinės paslaugos – www.tourism.lt/lt/administracines-paslaugos
Platesnė informacija: arnas@atraskraseinius.lt arba +370 602 14 274. Taip pat galima kreiptis tiesiai į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos.


Cerkvės bokšto atidarymas

Visus Raseinių miesto gyventojus ir svečius kviečiame pasižvalgyti nuo aukščiausios Raseinių miesto vietos ir susipažinti su Švč. Trejybės cerkvės bokšte naujai įrengta istorine ekspozicija, skirta stačiatikių parapijos istorijai, Raseinių miestui bei legendai apie Paulių fon Hinderburgą.

KUR? Raseinių Švč. Trejybės cerkvė

KADA? Liepos 2 d., 17:30 val.


Joninės Raseinių krašte

Svarstote, kur švęsti Jonines? Naujienų portalas raseiniunaujienos.lt surinko visą informaciją apie mūsų krašte vyksiančius Joninių renginius – ja ir dalinamės šiame straipsnyje.

Ar kas nors yra sakęs, kad Joninių negalima pradėti švęsti anksčiau? Štai jums ir staigmena – jau šiandien, birželio 22 d., penktadienį net su fejerverkais linksmintis galite pradėti Girkalnio miestelyje. Renginio organizatoriai jūsų šventiškai nusiteikusių laukia nuo 20.00 val. aikštėje prie seniūnijos pastato. Čia planuojama pasveikinti Jonus ir Janinas, vyks įvairios rungtys, vietinių mėgėjų kolektyvų pasirodymai, paparčio žiedo paieška. O jau pradėjus temti ir norinčius pašokti, linksminti bus nusiteikusi popgrupė „GYVOS“ ( R. Krivicas ir M. Klikna).

Renginio organizatoriai sako, bus linksma: padainuosit, pašoksit, padūksit. Sako, kad muzika jų – o štai nuotaiką jau patys atsivežkite!

Šeštadienį, birželio 23 d., per Jonines, mielieji, jums yra suplanuoti net 3 renginiai.

Anksčiausiai, t. y. nuo 18 val. raseiniškiai, jų svečiai, giminės ir artimieji  gali vykti į Kalnujų mstl. ir į Molovėnus, į kuriuos, beje, jus nuveš nemokamai! 17 val. visų norinčių Raseinių autobusų stotyje lauks autobusas (grįžti bus galima 22.00 ir 24.00 val.). Na, o į Kalnujus teks važiuoti patiems.  Tiek vienur, tiek kitur renginio pradžioje atiduodama duoklė tikrosioms Joninių tradicijoms su liaudies dainomis ir papročiais.

Dviem valandom vėliau (nuo 20.00 val.) raseiniškius šėlti gegužinėje kviečia Kaulakių kaimas.

Žinoma, turtingiausia ir turiningiausia Joninių programa – Molovėnų piliakalnio komplekse.  Ji skirta įvairaus amžiaus ir muzikinio skonio raseiniškiams. Mėgstantiems tradicijas, patariame vykti nuo 18.00 val. Tiems, kurie pasiilgsta Raseinių kultūros centro meno kolektyvų pasirodymų – nuo 19.30 val. Romas Dambrauskas širdis virpinti žada nuo 22.00 val. O jau 23.00 val. pajudinti jums kojas lieps atlikėjas Deividas Bastys. Molovėnų piliakalnio komplekse vyks foto konkursas, veiks vaikų ir jaunimo pramogų erdvė.

Tęsiant kalbą apie pramogų pasiūlą Joninių naktį, Kaulakiuose koncertuos ne vieną gerbėjų kartą užauginusi grupė „DINAMIKA“, o Kalnujų miestelyje vyks diskoteka su DJ Tomu.

Internetinis portalas raseiniunaujienos.lt linki jums linksmų ir, svarbiausia, saugių Joninių!  Jei nepalis – miškų gaisringumas Raseinių rajone nemažas – IV klasės. Tad nemėtykit nuorūkų, neužgesintų degtukų, stiklo šukių. Prieš uždegdami Joninių laužą būkiet pasiruošę ir kibirą vandens!

Labai tikimės ir linkime, kad mūsų portalo skaitytojai elgsis atsakingai viešose renginiuose, nes alkoholio vartojimas juose – draudžiamas. Apie alaus bokalo suvartojimą ir sėdimą prie vairo – net nekalbame, nes stebuklingą Joninių naktį, gi nei vienas nesvajoja, praleisti areštinėje. Policijos pareigūnai tikrai nešvęs Joninių – jie mus saugos.

www.raseiniunaujienos.lt informacija


Vietinis turizmas

Dalinames LRT laidos  „Kelionės ir svajonės" interviu su Indre Trakimaite Šeškuviene, Valstybinio turizmo departamento vadove, kodėl tapo madinga keliauti po Lietuvą, kas sustiprina meilę savo šaliai ir paskatina į ją pažvelgti kitomis akimis, kokios vietinio turizmo naujovės ir įdomybės, kur veda gastronominio turizmo keliai. Pokalbio metu taip pat kalbama ir apie Raseinių kraštą (32:06).

Laidos įrašą rasite čia: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013694330/keliones-ir-svajones-2018-06-16-15-00


Kvietimas teikti siūlymus

Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija atsiuntė kvietimą savivaldybėms pateikti informaciją apie veiksmus, siūlomus įtraukti į atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, pagal ES lėšomis numatomą finansuoti priemonę  Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – priemonė), pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal priemonę bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui. Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

Priemone bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui, t. y. bus remiamos šios veiklos:

  • apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui:
  • apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui.

Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kad projektas tenkina bent vieną iš kriterijų:

  • vykdomas apleistų teritorijų ir (arba) statinių regeneravimas (sutvarkymas); arba
  • vykdomas žaliųjų miesto teritorijų (želdynų, kitų gamtinių ekosistemų ar jų jungčių) atkūrimas ir (arba) plėtra;
  • projekto investicijos nukreiptos į veiklas, kurias įgyvendinus sumažės CO2 dujų išmetimai, t. y. projektu tvarkoma viešoji infrastruktūra nedidins tikslinės teritorijos transporto maršrutų ilgio, bus užtikrinami racionalūs transporto ryšiai tarp gyvenamųjų rajonų ir darbo vietų; numatytos veiklos, skatinančios alternatyvių transporto priemonių panaudojimą, pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra.

Projekto vykdytojui bus numatytas įpareigojimas surasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip paraiškoje nurodyto dydžio investicijas ir sukurti naujas darbo vietas (kiekvienam 50 000 Eur projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta) projektu tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.  Preliminariai visai priemonei šiuo metu yra numatyta apie 1,088 mln. Eur. Finansavimo intensyvumas iki 92,5 proc.

Kriterijai, kuriais remiantis LR Vidaus reikalų ministerijoje bus atrenkami veiksmai rasite čia:

Aktuali informacija

Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius, turinčius idėjų ir potencialius investuotojus iki 2018 m. birželio 14 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu indre.antanaitiene@raseiniai.lt arba savivaldybe@raseiniai.lt.

 

Raseinių rajono savivaldybės informacija