Europos investicijų patariamasis centras – Europos investicijų bankas, bendradarbiaudamas su Europos Komisija, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) – gegužės 15 d., Vilniuje organizuoja renginį „Investicijų planas Europai: konsultacijos Lietuvos MVĮ, savivaldybėms ir konsultantams“.

Renginyje bus teikiamos konsultacijos ir informacija apie programos „Investicijų planas Europai“ finansavimo galimybes, aktualias Lietuvos privačių ir viešųjų projektų rengėjams. Renginio metu taip pat bus apžvelgtas Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) lėšomis galimas skolinimo ir konsultacijų finansavimas, jo įgyvendinimas. Po plenarinės sesijos, skirtos aptarti Investicijų planą Europai, antrąją renginio dalį sudarys dvi paralelinės sesijos.

Pirmoji renginio sesija bus skirta šalies labai mažoms, mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ). Čia daugiausia dėmesio bus skiriama iššūkiams, su kuriais susiduriama pristatant verslo planus potencialiems investuotojams. Renginio dalyviai taip pat bus supažindinti su galimybėmis derinti įvairias finansines priemones skirtas MVĮ. Šioje sesijoje taip pat bus aptarti su investicijomis į mokslinius tyrimus ir inovacijas susiję klausimai, galimos rizikos ir galimybės. Sesijoje taip pat bus aptarta, kur ieškoti partnerių ir kaip rasti tinkamas paramos programas, skirtas finansuoti inovatyvius projektus.

Antroji paralelinė sesija bus skirta energijos vartojimo efektyvumui, konkrečiai, energetinių paslaugų bendrovių (EPB) ir sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo (SEVE) vystymui. Šioje sesijoje, skirtoje savivaldybėms, energetikos ir komunalinių paslaugų įmonėms bei konsultantams, bus kalbama apie sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo ir naujas Eurostato gaires dėl finansavimo, susijusio su nebalansiniais įsipareigojimais. Sesijos metu bus pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai ir atvejų analizė.

Renginio programą rasite: https://www.eiahroadshow.eu/vilnius/en/programme.
Registruotis į renginį galite čia.

INVEGA informacija