SEMINARAS ATŠAUKIAMAS

Balandžio 3 d. 10 val. kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo atstovus dalyvauti asmens duomenų apsaugos nemokame seminare. Vietų skaičius ribotas.
Seminaras vyks Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

10:00 – 11:15
* Kam taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
* Asmens duomenų sąvoka
* Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai
* Teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindai
* Duomenų valdytojų pareigos
* Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykis
* Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento dokumentai ir jų nuostatos
* Asmens duomenų saugumas
* Pažeidimų nustatymas ir prevencija

11:15 – 11:30
Kavos pertrauka

11:30 – 13:00
* Teisės asmens duomenų apsaugos srityje
* Asmens duomenų perdavimas
* Asmens duomenų saugojimo terminai
* Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ypatumai
* Biometrinių duomenų tvarkymo ypatumai
* Asmens kodo tvarkymas
* Atsakomybė už Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento pažeidimus

Seminaro dėstytojai:
Vaida Skinulytė, SolPriPa projekto ekspertė, teisininkė, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė.
Dr. Darius Štitilis, SolPriPa projekto ekspertas, teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, turintis ilgametę praktinio darbo patirtį asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo srityse.

Informuojame, kad visuomenės informavimo tikslu renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose.