Šiluvos šventovė kviečia ilgalaikei savanorystei

Kodėl verta tapti Šiluvos ilgalaikiu savanoriu? Tai unikali galimybė pagyventi ir pasidarbuoti sakralioje erdvėje, kurioje 1608 m. Apsireiškė Švč. Mergelė Marija, taip pat:

 • susipažinti kaip veikia viena svarbiausių katalikų Bažnyčios šventovių ir piligriminių vietų Lietuvoje ir prisidėti prie jos kurimo;
 • įgyti religinio turizmo ir bendruomeniškos gyvenimo ir tikėjimo patirties;
 • sužinoti naujų dalykų apie dvasingumą, šventoves, piligrimystę, meną, lyderystę ir religinį turizmą;
 • atrasti atsakymus į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus;

Savanorystės trukmė ir laikas:

 • 1-2 mėnesiai arba 2-3 savaitės;
 • nuo 2021 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

Savanorių programa:

 • gyvenimas kartu su kitais 2-3 savanoriais, savarankiškas maisto pasiruošimas ir pan.;
 • kasdieniai pasidalinimai tarp savanorių su palydėjimu;
 • 2-3 kartus per savaitę 30 min mokymas skirtingomis temomis;
 • 4 val. tarnystė kasdien su savanorių komanda arba su atskirais šventovės darbuotojais;

Savanoriams suteikiama:

 • nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas (atvykimas – savo lėšomis);
 • apmokymai kaip pristatyti ir papasakoti apie Šiluvos šventovę ir susijusi medžiaga;
 • savanorio programa, taisyklės ir dienotvarkė;
 • savanorio atributika;
 • asmeninis laikas ir laisvalaikio programa;
 • asmeninis dvasinis pokalbis kartą per savaitę;
 • galimybė dalyvauti ir prisidėti prie Šiluvos šventovės renginių, šv. Mišių ir pamaldų;

Savanorių tarnystės:

 • bendrauti su atvykstančiais į Šiluvos šventovę;
 • pasitikti piligrimus ir turistus Šiluvos šventovės atvirose erdvėse, bazilikoje ir koplyčioje bei piligrimų centre, suteikti jiems pirminę informaciją apie šventovę ir užregistruoti;
 • papasakoti trumpai apie Šiluvos šventovės istoriją ir kultūros objektus piligrimams ir turistams;
 • atlikti Šiluvos piligrimų centro darbuotojų patikėtas užduotis, susijusias su piligrimų centro veikla (knygų, suvenyrų ir žvakių prekyba, muziejaus veikla, konferencijos, renginiai ir t.t.);
 • ruošti piligrimų ir turistų priėmimui skirtą medžiagą (bukletai, skrajutės, plakatai ir pan.);

Reikalavimai savanoriams:

 • noras puoselėti katalikiškas vertybes, įgyti Katalikų Bažnyčios tikėjimo patirties ir ja dalintis su kitais;
 • savanorystės patirtis Bažnyčioje;
 • amžius nuo 18 m. iki 35 m.;
 • kalbėti bent viena užsienio kalba;
 • savarankiškumas, atliekant patikėtas įvairaus pobūdžio užduotis ir savo veiklos planavime;
 • komunikabilumas ir noras bendrauti su įvairiais žmonėmis;
 • meilė sakralioms erdvėms ir katalikų Bažnyčios kultūros paveldui;
 • noras studijuoti ir sužinoti naujus dalykus;

Šiluvos šventovė susideda iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Eucharistinio Jėzaus seserų Šiluvos Dievo Motinos vienuolinių namų ir VŠĮ Šiluvos piligrimų centro. Šiluvos šventovėje dirba didelę patirtį sukaupią savo srityje žmonės: Agnė Ivaškevičiūtė Šiluvos piligrimų centro vadovė, didelę patirtį sukaupusi vienuoliniame gyvenime, teologijos ir dvasingumo srityje, lyderystės ir ugdomo vadovavimo srityje. Rūta Giniūnaitė Šiluvos piligrimų centro muziejininkė, Bažnyčios kultūrinio paveldo studijas baigusi ir tęsianti doktorantūroje Popiežiškąjame Grigaliaus universitete Romoje, darbo patirtį įgijusi Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijoje ir Jono Pauliaus II piligrimų centre bei tarptautinėje ,,Pietre vive“ bendruomenėje Italijoje. Silvija Čižaitė-Rudokienė teatro ir šokio ekspertė, darbo patirtį įgijusi Kauno dramos teatre, įvairiuose Lietuvos kultūros projektuose ir Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos šventovėje darbuojasi komunikacijos srityje. Klebonas kunigas Erastas Murauskas dirbantis Šiluvoje nuo 2003 m., sukaupęs didelę patirtį dvasiniame palydėjime, ilgą laiką buvo buvusio Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso dvasios tėvu. Šiluvos parapijos vikaras Robertas Urbonavičius kultūros vertybių apsaugos magistras, buvęs Raseinių Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų parapijos vikaras, Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės bylų vicepostulatorius. Kauno Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, tėvas jėzuitas, didelę dvasinę ir Bažnyčios patirtį sukaupęs žmogus, daugiau skaitykite https://kaunoarkivyskupija.lt/arkiv-lv/. Ši komanda kartu su seserimis eucharistietėmis, kurios įgijusios didžiausią patirtį priimant Šiluvos piligrimus ir turistus, kviečia į ilgalaikę savanorystę Šiluvoje, prisidedant prie Šiluvos šventovės kūrimo, bei atrandant atsakymus į savo svarbiausius gyvenimo klausimus.

ATVYK, PRISIJUNK PRIE MŪSŲ IR TAPK GYVOS PILIGRIMYSTĖS DALIMI!

Pirmasis registracijos etapas vyks iki gegužės 13 d., antrasis iki liepos 13 d. Registruojantis el. adresu muziejus@gmail.com turite pateikti savo vardą, pavardę, amžių, savanorystės datas, trumpą CV ir trumpą vieno lapo motyvacinį laišką. Iki to pačio mėnesio 20 d. savanoriai bus informuoti apie jų kandidatūros patvirtinimą.

Konsultacija ir atsakymai telefonu +37060782585 (programos koordinatorė Rūta Giniūnaitė).

Šiluvos šventovės informacija

Scroll to Top Skip to content