Švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šventę – Vasario 16-ąją. Raseinių krašto istorijos muziejus kviečia visus Raseinių krašto žmones papuošti Laisvės spalvomis savo gimtąjį kraštą.

Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios muziejus kviečia jungtis į visuomeninę akciją „Laisvės spalvos“ puošiant namus ir įstaigas, mokyklas ir aikštes, gatves ir parkus. Tautiniai ženklai, simboliai, spalvos bei kūrybos akcentai padės sukurti šventę ir asmeniškai prisidėti prie Didžiojo Lietuvos gimtadienio.

Atsiremdami į mūsų dainiaus Maironio žodžius Vilties nenustok niekados, esančius Raseinių vėliavoje, gyvenkime laisvos valstybės nūdieną, ją puoselėkime ir džiaukimės.

Raseinių krašto istorijos muziejaus informacija