KVIEČIAME TEIKTI IDĖJAS DĖL VERSLUI SVARBIOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valstybinio planavimo priemonės Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašą.

 

Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

 

Priemone bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui, t. y. bus remiamos šios veiklos:

apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui:

  • statinių griovimas,
  • teritorijos išvalymas,
  • esamų inžinerinių tinklų atnaujinimas ir (ar) naujų inžinerinių tinklų nutiesimas iki tvarkomo sklypo ir (ar) tvarkomame sklype,
  • susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) įrengimas tvarkomo sklypo pasiekiamumui užtikrinti,
  • tvarkomo sklypo planiravimas ir (ar) apželdinimas,
  • automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir (ar) modernizavimas ir (ar) apšvietimo infrastruktūros plėtra,
  • apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui.

 

Projekto vykdytojui bus numatytas įsipareigojimas surasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip projekto vertės sumos ir (ar) sukurti naujas darbo vietas projektu tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.

Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius potencialius investuotojus iki 2017 m. spalio 5 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu savivaldybe@raseiniai.lt.