Dėmesio! Prasideda paraiškų atranka

Nuo šiandien galite teikti paraiškas darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui. Ši priemonė skirta darbdaviams, siekiantiems steigti (pritaikyti) naujas darbo vietas neįgaliesiems, ir buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos bei pirmą kartą darbo vietą steigiantiems Užimtumo tarnybos siųstiems bedarbiams įdarbinti.

Darbdavių paraiškos bus priimamos nuo balandžio 8 dienos iki gegužės 7-osios imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 19 921,26 eurų.

„Tai yra reikšminga valstybės pagalba ne tik buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ir plečiantiems savo veiklą, bet ir darbdaviams, steigiantiems darbo vietas Užimtumo tarnyboje registruotų neįgaliųjų asmenų įdarbinimui. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai jiems. Be to, esamos darbo vietos gali būti pritaikomos prie bedarbių negalios“, – paaiškino Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Indrė Sevostjanova.

Įdarbinti neįgalieji galės sėkmingiau integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Žmonės galės įgyvendinti sumanymus, užsitikrins pragyvenimo šaltinį. „Sudaryta galimybė steigti naujas darbo vietas bedarbiams, apskritai ši valstybinė subsidijų forma yra ypač svarbi ekonomikos nuosmukio fone, šio sunkmečio sąlygomis“ – sakė I. Sevostjanova.

2020 metais darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimui buvo skirta 2,3 mln. eurų valstybės paramos lėšų, įsteigtos 176 naujos darbo vietos.

Daugiau informacijos rasite čia.

Užimtumo tarnybos informacija

Scroll to Top Skip to content