Istorinė edukacija

Knygnešių ir daraktorių kelias (kovo mėnesiais)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Programos įžanginėje dalyje pasakojama apie Raseinių krašto knygnešius. Vėliau žaidžiama knygnešiais ir žandarais, kai vieni  (knygnešiai) slepia knygeles senuose rakanduose, o kiti (žandarai) jų ieško. Įgytas žinias, vaizdinius apie knygnešių veiklą užfiksuoja piešdami.

Slaptoji lietuviška mokykla (visus metus)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Inscenizuojant slaptąją mokyklą, mokiniai sužino apie daraktorius, elementorius, „mamos mokyklą“, knygnešius. Mokiniai mokosi raides rašyti žąsies plunksna.

Pinigai Lietuvoje (visus metus)
Vidutinio ir vyresnio amžiaus mokiniams.
Programos metu moksleiviai supažindinami su piniginiais ženklais, cirkuliavusiais Lietuvoje įvairiais laikotarpiais, apžvelgiama litų kūrimo ir gamybos istorija. Užsiėmimų metu naudojami įvairūs banknotai ir monetos.

Knygos gimimas (visus mokslo metus)
Vidurinio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Programos metu moksleiviai supažindinami su spaudos atgavimo istorija. Mokiniai gali pavartyti draudžiamo laikotarpio lietuviškas knygeles, sužinoti apie Raseinių krašto spaustuves, pirmą legalų lietuvių laikraštį. Praktinis darbas darant knygą leidžia suvokti įdėto darbo vertę, o tuo pačiu skiepija meilę knygai, keičia požiūrį į ją.

Konstitucija – valstybės pamatas (spalio mėnesiais)
Vyresniųjų klasių mokiniams.
Susipažįstama su senosiomis Lietuvos Respublikos konstitucijomis, sužino jų pakeitimo aplinkybes. Vėliau atlieka užduotis naudojantis dabartine konstitucija.

Holokaustas Raseinių krašte (visus mokslo metus)
Rekomenduojama vyresnio mokyklinio amžiaus grupėms.
Pasipriešinimas sovietinei okupacijai Raseinių krašte (visus mokslo metus)
Rekomenduojama vyresnio mokyklinio amžiaus grupėms.

Etnografinė edukacija

Raseinių rajono piliakalniai ir baltų šventvietės. Sakralinės ir memorialinės vietos (gegužės, rugsėjo mėnesiais)
Vyresnio mokyklinio amžiaus grupėms.
Ekskursijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros reikšmingos mokslui. Praktinė užduotis „Mitai ir legendos žaisluose “ muziejuje vykdoma atskiru laiku.

Geologinės veiklos pėdsakai Betygalos žemėje (visus mokslo metus)
Betygalos muziejuje. Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams. Moksleiviai supažindinami su geologinės veiklos pėdsakais Betygalos žemėje: kaip susiformavo paviršius, atsirado upeliai, griovos, raguvos, atodangos; ledyno kuriamoji veikla: riedulių atsiradimas, fosilijos, jų reikšmė istorinei geologijai. Augalijos, gyvūnijos, klimato pokyčiai. Moksleiviai tyrinėja Upytės upelio slėnį, šlaitus, augaliją, gyvūniją ir kt., sudarinėja žemėlapius, schemas, grafikus. Po to surinkta medžiaga sisteminama ir ja gali naudotis visi besidomintys geologija, geografija, istorija.

Kalendorinės šventės (birželio mėnesiais)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Supažindinami su kalendorinėmis šventėmis, jų šventimo tradicijomis. Praktinė užduotis – žolynų grafikos technika sukurti sveikinimo atviruką Jonui ar Janinai.

Ženklai ir simboliai liaudies mene (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Programos metu supažindinama su Lietuvos ir pasaulio senųjų kultūrų mene paplitusiais ženklais, jų reikšmėmis, ženklų naudojimu gyvenime. Moksleiviai pieštuku atlieka kompoziciją popieriaus lape, suranda simboliu puoštą daiktą ekspozicijoje ir paaiškina jo reikšmę. Galimos ženklo meninės studijos, interpretacijos.

Pavasario simboliai (kovo, balandžio mėnesiais)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams.
Aiškinama tradicinių pavasario švenčių kilmė, raida, jas lydinčių simbolių reikšmė. Smulkiai aptariamos verbos, velykinio kiaušinio prasmė, prisimenami senieji Didžiosios savaitės papročiai. Pasirinktinai atliekamos praktinės verbų rišimo, šiaudinių paukštelių gaminimo, kiaušinių marginimo ar margučių raštų meninis vaizdavimas batikos, karpinio, aplikacijos technika.

Tarpukalėdis (gruodžio mėnesiais)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams. Rekomenduojama lietuvių kalbos, etikos, tikybos, mokytojams.
Užsiėmimo metu aptariama saulėgrįžos reikšmė senojoje žemdirbių kultūroje, su ja susiję papročiai ir tikėjimai. XIX a. Advento, Kūčių, Kalėdų ir Trijų karalių tradicijos. Eglutės puošimo tradicija, Kūčių burtai. Praktinė užduotis – šiaudinių (iš netradicinių medžiagų) žaisliukų gamyba.

Paukštis senojoje kultūroje (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Programoje aptariamas paukštis – kaip simbolis, jo vieta senojoje lietuvių kultūroje, folklore, liaudies mene. Žiurimas CD su paukštelių balsais. Praktinė užduotis – iš gamtinių medžiagų (molio) sukurti paukštelius.

Anapusinis gyvenimas senovės lietuvių pasaulėžiūroje (spalio, lapkričio mėnesiais)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Užsiėmimuose aptariamas mirties supratimo kitimas bėgant amžiams, laidojimo papročiai, mirusiųjų pagerbimo tradicijos, Ilgių ir Vėlinių šventimai, plačiau aptariamas gyvųjų santykis su mirusiais protėviais.

Lino kančia (visus mokslo metus)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.
Mokiniai supažindinami su linu apdirbti naudotais darbo įrankiais, lietuvių tautosaka, mitologija, papročiais. Dirbant su autentiškais įrankiais įgyjamas supratimas apie šį sukų, ilgai trunkantį, kantrybės reikalaujantį darbą. Galima netradicinė popieriaus iš pakulų gamyba.

Kuo avėjo mūsų seneliai (lapkričio mėnesiais)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.
Užsiėmimo metu moksleiviai supažindinami ir senuoju lietuvių apavu: vyžomis, klumpėmis, naginėmis. Antroje pamokėlės dalyje vaikai mokosi siūti nagines, palygina dabartinę avalynę su senąją, išsiaiškina skirtumus, privalumus.

Medinė liaudies skulptūra (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Užsiėmimo metu aptariama liaudies meno tradicija, jai daromos įtakos. Plačiau nagrinėjami skulptūros tipai, vaizduojamų šventųjų ikonografija, juos apžiūrint liaudies mene.

Duona lietuvių buityje (visus mokslo metus)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams.
Mokiniai sužino duonos kepimo tradiciją, susipažįsta su darbo įrankiais, girnomis bando malti grūdus, papročius. Pabaigoje ragauja ir lygina įvairių rūšių duoną, užgerdami duonos gira, atlieka rašto užduotis, galvosūkius. Galimi meniniai duonos patarlių ir priežodžių interpretacijų darbai.

Senieji lietuvių verslai ir amatai (visus metus)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Susipažįsta su amatais ir amatininkų įrankiais. Antroje dalyje atliekamos užduotys popieriuje.

Senų puodų kalba (visus metus)
Įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams.
Supažindinama su keramikos gamybos tradicija, puošybos būdais, indų paskirtimi. Praktinė užduotis – sukurti iš netradicinių medžiagų (molio) indelį.

Vilnos vėlimo paslaptys (žiemą)
Įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams.
Supažindinama su vilnos paruošimo darbais, dirbiniais iš vilnos. Praktinė užduotis – mokiniai velia iš vilnos smulkius darbelius.
Betygalos piliakalnių kompleksas (visus metus)
Edukacijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių pasakojamų legendų ir padavimų apie piliakalnius, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.

Generolo J. Žemaičio šeimos tragedija
7 – 12 klasė
Užsiėmime vyresniųjų klasių mokiniai supažindinami su partizanų generolo, prezidento Jono Žemaičio asmenybe, likimu, jo šeimos, išgyvenusios tremtį, istorija. Mokiniai gali apžiūrėti paskutinio J. Žemaičio bunkerio maketą, žeminės atstatymo metu atkasus daiktus, kurie iliustruoja sudėtingas partizanų gyvenimo ir kovos sąlygas.

Holokaustas Raseinių krašte (visus metus)
5 – 12 klasė, suaugę
Programoje moksleiviai supažindinami su Raseinių miesto istorija, čia gyvenusių žydų veikla, amatais, jų daiktais. II Pasaulinio karo pradžia ir holokausto įvykiais Raseinių krašte , žydų gelbėtojais – pasaulio teisuoliais.

Lyduvėnų piliakalnių kompleksas (visus metus)
7 – 12 klasė, suaugę
Edukacijos metu siekiame supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.

Molavėnų piliakalnių kompleksas
1 – 12 klasė, suaugę
Edukacijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių, aplankomas piliakalnius Skirtino mitologinis akmuo. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.
Partizanų kasdienybės iliustracija. LLKS vadavietės archeologiniai radiniai (visus metus)
7 – 12 klasė, suaugę
Naudojant LLKS štabavietės Daugėliškių miške (Raseinių r.) archeologinių radinių tyrimų medžiagą, pristatyta partizanų buitis, rekonstruotos paskutinės kautynės.

Raseinių kalėjimas Nr. 9 – sovietinio GULAG-o (visus metus)
7 – 12 klasė
Programoje moksleiviai supažindinami su Raseinių kalėjimo istorija, čia kalintų žmonių atsiminimais, jų daiktais. Mokiniai įsivaizduoja, kaip slinko dienos kameroje, kaip jautėsi čia kalinami žmonės, ką jie veikė. Morzės abėcėlės – bendravimo tarp atskirų kamerų priemonės – pagalba susišnekėti tarp kamerų.

 

Kontaktai:

 
Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, LT-60123 Raseiniai
+370 428 51 191, mob. +370 663 51 100
raseiniumuz@gmail.com

Edukacinė programa „Duonos kelias“

Betygalos bendruomenės namai įkurti buvusiame valsčiaus pastate. Siekiant atkurti tarpukario lietuvių buitį, buvo pradėta vykdyti edukacinė programa „Duonos kelias“.

Senovinė bemielė ruginė duona kepama duonkepyje. Duonos kelias yra ilgas, todėl atvykę svečiai randa duoną jau užminkytą, pečių – iškūrentą. Pagal pageidavimą svečiai gali patys formuoti kepalėlius ir pašauti po pečiumi ar patikėti vietos šeimininkėms. Duona kepa apie 2 val., tuo laikotarpiu svečiai, lydimi gidės, keliauja po  Betygalos krašto lankytinas vietas, o jų yra nemažai, grįžę vaišinasi šilta duona, medumi, arbata. Betygalos bendruomenės namuose kepamos ir bandeles, kūčiukai.

Edukacinė programa „Arbatos kelias“

Edukacinė programa „Arbatos kelias“ pradėta vykdyti prieš aštuonerius metus.  Pirmoji čiobrelių iš Betygalos piliakalnių pririnko Betygalos bendruomenės narė Emilija Skudrienė. Arbata gavosi labai skani, todėl parsinešta daugiau žolelių. Betygalos bendruomenės namuose arbatžolės labai gerai  džiūsta, nes stogas dengtas skiedromis.

Betygalos piliakalniuose, Dubysos lankose renkami čiobreliai, raudonėliai, jonažolės, valerijonas, kartylis ir kt. arbatžolės. Už šią veiklą atsakinga Irena Jankauskienė. Žolelės perrenkamos, džiovinamos, smulkinamos, fasuojamos į Betygalos bendruomenės namų maišelius. Arbata vaišinami svečiai. 2015 m. įrengtas arbatžolių darželis Betygalos bendruomenės namų kieme, kur galima susipažinti su arbatžolėmis, jų auginimu, priežiūra. Visa tai parodome svečiams, vaišiname jų pasirinkta arbata, medumi, kaimišku sūriu. Galima įsigyti įvairių arbatų.

Kontaktai:
Kaimų bendruomenė Betygala
Dubysos g. 8, LT-60209 Betygala, Raseinių r.
+370 615 26 162

bendruomenebetygala@gmail.com

Leono Tamulevičiaus įkurtame (privačiame) Pšemislo Neveravičiaus aštuonratės  važiuoklės muziejuje vykdoma „Žemaitijos kulinarinio paveldo, amatų ir tradicijų“ edukacinė programa. Lankantis muziejuje susipažįstama su amatais bei kaimo tradicijomis. Svečiai vaišinami kastiniu ir bulvėmis su lupenomis. Kepami čirvai (margablyniai), kurie pateikiami su keturių rūšių uogienėmis.

Kontaktai:
Aštuonračio muziejukas
Leonas Tamulevičius
Vyšnių g. 22 , LT-60383 Nemakščiai, Raseinių r. sav.
+370 687 49 215
astuonratis@gmail.com

Gidė Gražina Pečkaitienė
+370 612 82 393
peckaitiene@gmail.com

Edukacinė programa „Kaštonai kūnui ir sielai“ Biliūnuose

Kaštonų respublikos savitumą pajusite vos pervažiavę 700 m ilgio kaštonų alėją su „Meilės medžiu“. Kaštonų respublikos prezidentės ir  kitų anuomet Biliūnų dvare gyvenusių ponų padedami,  sužinosite Kaštonų respublikos (turinčios  savo  konstituciją ir piniginį vienetą  – kaštą) atsiradimo istoriją.  Nepaisant Jūsų amžiaus ir pomėgių, nuo gyvenimo rutinos pabėgsite stumdydami kaštonų šaškes nuo „Tinginio sosto“ bei žaisdami įvairius netradicinius žaidimus su kaštonais. Barokinio laikmečio dvasią pajusite dalyvaudami foto sesijoje su istoriniais  kostiumais. Laiko sau ir savo svajonėms rasite prie sėkmės simboliais pažymėto „Laimės rato“. Skanaudami kaštonų žiedlapių arbatą, prisiminsite kaštonų rūšis ir jų gydomąsias savybes. Kaštonų muziejuke pasigrožėsite įvairiais aksesuarais ir suvenyrais, o prisiekusieji prie konstitucijos, patys sau pasigaminsite Kaštonų respublikos piliečio  ženklelį.  Biliūnų dvaro prieigose, 7 ąžuolinių skulptūrų lūpomis išgirsite, kaip  nuo XIV a. čia giminystės šaknis įleidę Bilevičiai savo prasmingais gyvenimais parašė  pasididžiavimo vertą Biliūnų krašto istoriją. Sužinosite ką net 1,5 mėnesio  1702 m. Biliūnų dvare veikė Švedijos karalius Karolis XII, kieno įsakymu supilti iki šiol išlikę archeologinę vertę turintys  senoviniai gynybiniai įtvirtinimai – Volų pilaitė, kas tokio iki šiol nepamirštamo atsitiko, kai 1812 m. Biliūnuose viešėjo Napoleono maršalas  Makdonaldas ir kokie  giminystės ryšiai  su Bilevičiais sieja didžiausią Lenkijos karžygį ir maršalą J. Pilsudskį?  Savo sumanumą galėsite išmėginti įvairiose meninėse, loginėse ir kitose užduotyse.
Norite šiek tiek paįvairinti savo gyvenimą, būtinai  užsukite į Biliūnus. Nusilenkę kaštonams, rasite savo sėkmės talismaną, o Kaštonų respublikos gyventojai Jums padovanos laimingo gyvenimo  receptą. Žaiskite gyvenimą!
Programa pritaikyta įvairaus amžiaus lankytojams. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku, iš anksto suderinus.
Kaina vienam dalyviui – 3 Eur, trukmė – 2 val. (maitinimo paslaugos už papildomą mokestį).
Besiruošiantiems  ir norintiems laimingai įsimylėti, tai būtina padaryti žydint kaštonams, norintiems sėkmingai surasti savo antrąją pusę –  pasimatymus skirti po simboliniu meilės medžiu – kaštonu. O jei siekiate amžinos santuokos – savo meilės liudijimą – spyną pakabinkite ant „Meilės medžio“ Kaštonų respublikoje.

Programa jaunavedžiams

Programos metu Kaštonų respublikos prezidentė su barokinio laikmečio rūbais pasipuošusiais ponais vestuvininkus pasitinka prie „Meilės medžio“. Kur   supažindina su  viena  vestuvinių apeigų dalimi – kelio tvėrimo (liaudyje dažnai vadinamas „broma“)  reikšme, bylojančią apie pasitaikančias įvairiausias kliūtis bendrame gyvenimo kelyje. Patikrinus jaunavedžių ir jų pulko  sumanumą, suderinamumą, išradingumą ir meilės karštumą, jaunavedžiams  savo abipusės meilės liudijimą – spyną leidžiama pakabinti ant „Meilės medžio“, o jos raktelį amžiams paslėpti čia pat kabančioje širdyje. Ta proga jaunavedžiams įteikiamas meilės liudijimas ir atmintinė kaip sėkmingai pasitikti savo pirmąsias „popierinių“ verstuvių metines.  Įsegant Kaštonų respublikos piliečio ženklelį, patvirtinama išimties tvarka suteikta pilietybė.  Su  užuomina apie svarbiausius šeimyninio gyvenimo darbus: medžio pasodinimą, vaikų užauginimą ir savų namų sukūrimą,  dovanojamas abipusės meilės ir amžinos  santuokos  sergėtojo – kaštono sodinukas. Vėliau vestuvių kaltininkai kviečiami „Laimės ratui“ patikėti savo karščiausias svajones, pasinaudoti nuostabia aplinka fotosesijoms, žaidžiant įvairius žaidimus, atgauti jėgas jaukioje pavėsinėje ar kaštonų muziejuke.
(Istorinių  kostiumų nuoma  foto sesijoms, maitinimo paslaugos už papildomą mokestį).
Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku,  iš anksto suderinus.
Užsiėmimo kaina – 50 Eur
(Jaunavedžiams fotosesija, spynos kabinimas ant „Meilės medžio“ – nemokamai).

Kontaktai:
Biliūnių kaimo bendruomenė
Biliūnų k., Girkalnio sen., LT- 60310, Raseinių r.
+370 686 67 097
rackauskiene.vilma@gmail.com