ES parama verslui

Gegužės 4 d. paskelbtas priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimas teikti paraiškas. Paraiškų teikimo terminas – š. m. rugsėjo 4 d.

Priemonės  tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Finansuojamos veiklos:

  1.  pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
  2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

Tinkami pareiškėjai yra pramonės MVĮ, atitinkančios Aprašo 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 40 469 917 Eur. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – iki 1 000 000 Eur, vidutinėms įmonėms – iki 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 000 Eur.

Daugiau informacijos apie priemonę ir aktualius dokumentus rasite čia.

Lietuvos verslo paramos agentūros informacija

Scroll to Top Skip to content