Etnografinės edukacijos Raseinių krašto istorijos muziejuje

Lankytinos vietos

Etnografinės edukacinės programos RKIM

Raseinių rajono piliakalniai ir baltų šventvietės. Sakralinės ir memorialinės vietos (gegužės, rugsėjo mėnesiais)
Vyresnio mokyklinio amžiaus grupėms.
Ekskursijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros reikšmingos mokslui. Praktinė užduotis „Mitai ir legendos žaisluose “ muziejuje vykdoma atskiru laiku.

Geologinės veiklos pėdsakai Betygalos žemėje (visus mokslo metus)
Betygalos muziejuje. Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams. Moksleiviai supažindinami su geologinės veiklos pėdsakais Betygalos žemėje: kaip susiformavo paviršius, atsirado upeliai, griovos, raguvos, atodangos; ledyno kuriamoji veikla: riedulių atsiradimas, fosilijos, jų reikšmė istorinei geologijai. Augalijos, gyvūnijos, klimato pokyčiai. Moksleiviai tyrinėja Upytės upelio slėnį, šlaitus, augaliją, gyvūniją ir kt., sudarinėja žemėlapius, schemas, grafikus. Po to surinkta medžiaga sisteminama ir ja gali naudotis visi besidomintys geologija, geografija, istorija.

Kalendorinės šventės (birželio mėnesiais)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Supažindinami su kalendorinėmis šventėmis, jų šventimo tradicijomis. Praktinė užduotis – žolynų grafikos technika sukurti sveikinimo atviruką Jonui ar Janinai.

Ženklai ir simboliai liaudies mene (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Programos metu supažindinama su Lietuvos ir pasaulio senųjų kultūrų mene paplitusiais ženklais, jų reikšmėmis, ženklų naudojimu gyvenime. Moksleiviai pieštuku atlieka kompoziciją popieriaus lape, suranda simboliu puoštą daiktą ekspozicijoje ir paaiškina jo reikšmę. Galimos ženklo meninės studijos, interpretacijos.

Pavasario simboliai (kovo, balandžio mėnesiais)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams.
Aiškinama tradicinių pavasario švenčių kilmė, raida, jas lydinčių simbolių reikšmė. Smulkiai aptariamos verbos, velykinio kiaušinio prasmė, prisimenami senieji Didžiosios savaitės papročiai. Pasirinktinai atliekamos praktinės verbų rišimo, šiaudinių paukštelių gaminimo, kiaušinių marginimo ar margučių raštų meninis vaizdavimas batikos, karpinio, aplikacijos technika.

Tarpukalėdis (gruodžio mėnesiais)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams. Rekomenduojama lietuvių kalbos, etikos, tikybos, mokytojams.
Užsiėmimo metu aptariama saulėgrįžos reikšmė senojoje žemdirbių kultūroje, su ja susiję papročiai ir tikėjimai. XIX a. Advento, Kūčių, Kalėdų ir Trijų karalių tradicijos. Eglutės puošimo tradicija, Kūčių burtai. Praktinė užduotis – šiaudinių (iš netradicinių medžiagų) žaisliukų gamyba.

Paukštis senojoje kultūroje (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Programoje aptariamas paukštis – kaip simbolis, jo vieta senojoje lietuvių kultūroje, folklore, liaudies mene. Žiurimas CD su paukštelių balsais. Praktinė užduotis – iš gamtinių medžiagų (molio) sukurti paukštelius.

Anapusinis gyvenimas senovės lietuvių pasaulėžiūroje (spalio, lapkričio mėnesiais)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Užsiėmimuose aptariamas mirties supratimo kitimas bėgant amžiams, laidojimo papročiai, mirusiųjų pagerbimo tradicijos, Ilgių ir Vėlinių šventimai, plačiau aptariamas gyvųjų santykis su mirusiais protėviais.

Lino kančia (visus mokslo metus)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.
Mokiniai supažindinami su linu apdirbti naudotais darbo įrankiais, lietuvių tautosaka, mitologija, papročiais. Dirbant su autentiškais įrankiais įgyjamas supratimas apie šį sukų, ilgai trunkantį, kantrybės reikalaujantį darbą. Galima netradicinė popieriaus iš pakulų gamyba.

Kuo avėjo mūsų seneliai (lapkričio mėnesiais)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams.
Užsiėmimo metu moksleiviai supažindinami ir senuoju lietuvių apavu: vyžomis, klumpėmis, naginėmis. Antroje pamokėlės dalyje vaikai mokosi siūti nagines, palygina dabartinę avalynę su senąją, išsiaiškina skirtumus, privalumus.

Medinė liaudies skulptūra (visus mokslo metus)
Vidutinio ir vyresniojo amžiaus mokiniams.
Užsiėmimo metu aptariama liaudies meno tradicija, jai daromos įtakos. Plačiau nagrinėjami skulptūros tipai, vaizduojamų šventųjų ikonografija, juos apžiūrint liaudies mene.

Duona lietuvių buityje (visus mokslo metus)
Jaunesnio ir vidutinio amžiaus mokiniams.
Mokiniai sužino duonos kepimo tradiciją, susipažįsta su darbo įrankiais, girnomis bando malti grūdus, papročius. Pabaigoje ragauja ir lygina įvairių rūšių duoną, užgerdami duonos gira, atlieka rašto užduotis, galvosūkius. Galimi meniniai duonos patarlių ir priežodžių interpretacijų darbai.

Senieji lietuvių verslai ir amatai (visus metus)
Pradinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams.
Susipažįsta su amatais ir amatininkų įrankiais. Antroje dalyje atliekamos užduotys popieriuje.

Senų puodų kalba (visus metus)
Įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams.
Supažindinama su keramikos gamybos tradicija, puošybos būdais, indų paskirtimi. Praktinė užduotis – sukurti iš netradicinių medžiagų (molio) indelį.

Vilnos vėlimo paslaptys (žiemą)
Įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams.
Supažindinama su vilnos paruošimo darbais, dirbiniais iš vilnos. Praktinė užduotis – mokiniai velia iš vilnos smulkius darbelius.
Betygalos piliakalnių kompleksas (visus metus)
Edukacijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių pasakojamų legendų ir padavimų apie piliakalnius, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.

Generolo J. Žemaičio šeimos tragedija
7 – 12 klasė
Užsiėmime vyresniųjų klasių mokiniai supažindinami su partizanų generolo, prezidento Jono Žemaičio asmenybe, likimu, jo šeimos, išgyvenusios tremtį, istorija. Mokiniai gali apžiūrėti paskutinio J. Žemaičio bunkerio maketą, žeminės atstatymo metu atkasus daiktus, kurie iliustruoja sudėtingas partizanų gyvenimo ir kovos sąlygas.

Holokaustas Raseinių krašte (visus metus)
5 – 12 klasė, suaugę
Programoje moksleiviai supažindinami su Raseinių miesto istorija, čia gyvenusių žydų veikla, amatais, jų daiktais. II Pasaulinio karo pradžia ir holokausto įvykiais Raseinių krašte , žydų gelbėtojais – pasaulio teisuoliais.

Lyduvėnų piliakalnių kompleksas (visus metus)
7 – 12 klasė, suaugę
Edukacijos metu siekiame supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.

Molavėnų piliakalnių kompleksas
1 – 12 klasė, suaugę
Edukacijos metu siekiama supažindinti su gimtojo krašto senovės istorija. Apžiūrint piliakalnius aptariama jų forma, strategiškai parinkta vieta, atstumai nuo kitų piliakalnių, aplankomas piliakalnius Skirtino mitologinis akmuo. Klausydami įvairiausių apie piliakalnius pasakojamų legendų ir padavimų, mokiniai bando nustatyti, kiek šios žinios yra tikros ir reikšmingos mokslui.
Partizanų kasdienybės iliustracija. LLKS vadavietės archeologiniai radiniai (visus metus)
7 – 12 klasė, suaugę
Naudojant LLKS štabavietės Daugėliškių miške (Raseinių r.) archeologinių radinių tyrimų medžiagą, pristatyta partizanų buitis, rekonstruotos paskutinės kautynės.

Raseinių kalėjimas Nr. 9 – sovietinio GULAG-o (visus metus)
7 – 12 klasė
Programoje moksleiviai supažindinami su Raseinių kalėjimo istorija, čia kalintų žmonių atsiminimais, jų daiktais. Mokiniai įsivaizduoja, kaip slinko dienos kameroje, kaip jautėsi čia kalinami žmonės, ką jie veikė. Morzės abėcėlės – bendravimo tarp atskirų kamerų priemonės – pagalba susišnekėti tarp kamerų.

Kontaktai:
Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, LT-60123 Raseiniai
+370 428 51 191; mob. +370 663 51 100
raseiniumuz@gmail.com

muziejus uai 1440x960 1
Scroll to Top Skip to content