Išleista knyga „Raseinių krašto dvarai“

VšĮ „Atrask Raseinius“ įgyvendino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos priemonės Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektą „Raseinių krašto dvarai“. Projekto tikslas – istorinės atminties gaivinimas, kultūros paveldo objektų aktualizavimas ir sklaida per vietos dvarų istorijos ir architektūros pažinimą.

Projekto metu išleista knyga apie Raseinių rajone buvusius ir esamus dvarus. Leidinyje analizuojamas išlikęs Raseinių rajono dvarų sodybų paveldas, pateikiama trumpa kultūros paveldo registre esančių dvarų istorija. Bibliotekininkas, kraštotyrininkas Jonas Brigys aptaria Raseinių krašto dvarų istorijos bruožus nuo XV iki XXI a. Knygoje, kaip vertingiausia ir geriausiai išlikusi Raseinių rajone, išskiriama Biliūnų dvaro sodyba. Kiekvienas šio ansamblio pastatas aptariamas atskirai, aprašoma istorija ir įvertinama esama būklė. Leidinyje taip pat analizuojamos devynios XIX a. statytos dvarų sodybos: Burbiškių, Čėkuvos, Gėluvos, Katauskių, Palukščio, Skaraitiškės, Tendžiogalos, Žaiginio ir Žibulių (Ilgižių). Nagrinėjama jų istorija, pateikiami pagrindiniai faktai, susiję su dvarininkais, vietos ir Lietuvos istorija. Kiekvienos dvaro sodybos geografinė padėtis, architektūriniai sprendiniai aptariami atskirai, įvertinama esama dvaro sodybos statinių būklė.

Bendra šio projekto vertė – 2714,10 Eur. Iš jų 2350,00 Eur skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, o likusią sumą – 364,10 Eur VšĮ „Atrask Raseinius“.

VšĮ „Atrask Raseinius“ informacija

Scroll to Top Skip to content