Kvietimas teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui. Programos tikslas – skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.

Paraiškos priimamos pagal Savivaldybės Kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr.TS-86 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildytu 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.TS-307 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo TS-86 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros  programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas gali teikti ir savivaldybės teritorijoje  veikiančios tradicinės religinės bendruomenės.  Jos gali gauti finansavimą  vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą išlaidų apmokėjimui.

 Paraiška, pareiškėjo deklaracija su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės administracijai,  (visi  dokumentai skenuoti)  teikiami el. paštu:  savivaldybe@raseiniai.lt  nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 13 d. 14.00 val.

Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus  vyr. specialistė Loreta Sirvidienė, tel. 8 615 31 960, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt

Raseinių rajono savivaldybės informacija

Scroll to Top Skip to content