„Meno arbatinė“ Betygaloje

Roma Zmitrienė įgyvendino projektą „Meno arbatinės“ įkūrimas Betygalos miestelyje pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos remtiną sritį
„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.
Projekto tikslas: vykdyti veiklą Betygalos miestelyje, įsigyjant patalpų remonto darbus, virtuvės
įrangos, vidaus ir lauko baldų komplektus, šildymo ir vėdinimo sistemas, sukuriant vieną naują darbo
vietą ir taip prisidėti prie užimtumo, skurdo ir nedarbo mažinimo kaimo vietovėje. Projekto vertė –
18 800 Eur.
Projekto metu įkurta erdvė, kurioje vyks įvairios veiklos: edukacijos jaunimui, parodos, rengiami kino,
žaidimų vakarai, pritaikyti jaunimui bei vyresnio amžiaus asmenims, tuo pačiu besimėgaujant karšto
gėrimo puodeliu. Tai „lėto laiko erdvė“, kurioje skatinama pasimėgauti pokalbiais neskubant, pabūti
su savimi ar artimu sau asmeniu.
Arbatinėje galima įsigyti kavos, natūralių Betygalos krašto žolelių arbatos bei vietos gamintojų
konditerinių gaminių, pasigrožėti (arba įsigyti) Raseinių krašto menininkų dirbiniais bei neįgaliųjų
kurtais gaminiais.

Scroll to Top Skip to content