Miesto istorijos inovatyviai

Inovatyvūs sprendimai yra neatsiejama šiuolaikinio muziejaus dalis, leidžianti moderniai pateikti informaciją, kurti istorinį, kultūrinį, socialinį ar kitokį kontekstą, papildyti ir išplėsti istorinį naratyvą.

Raseinių krašto istorijos muziejus 2022 m. vykdo projektą „Miesto istorijos inovatyviai“ finansuotą Lietuvos kultūros tarybos ir Raseinių rajono savivaldybės. Projekto tikslas – atnaujinti muziejaus ilgalaikę istorinę ekspoziciją „Raseinių kraštas Vasario 16-osios Lietuvoje“ ir inovatyvių sprendimų pagalba pristatyti Antrojo pasaulinio karo metais sunaikintą Raseinių architektūrinį ir kultūrinį paveldą. Sukurta ir šios ekspozicijos erdvėje pritaikyta inovatyvi priemonė – projekcija „Istorijų langas“. Projekciją sudaro penkiolikos miesto istorinių statinių – Nepriklausomybės paminklo „Žemaitis“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 15 metų sukakčiai įamžinti, Magdės šulinio, kino operatoriaus Kazio Lukšio namo, kuriame veikė kino teatras „Romuva“, Lietuvos banko Raseinių skyriaus rūmų, Pašto rūmų puošto skulptoriaus Juozo Zikaro bareljefais, Raseinių gimnazijos, LR kariuomenės kareivinių ir kitų objektų animuotos istorijos bei vaizdai. Įspūdžiui sustiprinti demonstruojamas Lietuvos kinematografininko Jono Miliaus 1929 metais sukurtas dokumentinis filmas apie Raseinius. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkais ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo specialistais, surinkta ikonografinė medžiaga, atspindinti tarpukario Raseinių miesto architektūrą ir gyventojų kultūrinį gyvenimą.

Projektinių veiklų metu parengtas edukacinis užsiėmimas „Senieji gatvių vaizdai“, kurio metu dalyviai patys gali susipažinti su senaisiais Raseiniais ir pamatyti, kaip mūsų miestas keitėsi. Taip pat išleisti atvirlaiškiai „ATVIRAS LAIŠKAS IŠ MUZIEJAUS“ su senųjų ir dabartinių gatvių vaizdais ir muziejaus informacija.

Sekite Raseinių krašto istorijos muziejaus informaciją socialiniuose tinkluose, kada atnaujinta ekspozicija bus atverta lankytojams. Susipažinusiems su senaisiais Raseiniais – atvirukai dovanų.

 

RKIM informacija

Scroll to Top Skip to content