Parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) paramos paraiškų 2020 m. priėmimo grafikas papildytas nauja priemone – „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškų priėmimas pagal šią naują priemonę organizuojamas nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d.

Perskirsčius KPP programos biudžetą naujos priemonės įgyvendinimui skirta 33,1 mln. Eur. Didžiausia paramos suma neviršys 7 tūkst. Eur vienam pareiškėjui ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui vykdančiam žemės ūkio veiklą), 1,8 tūkst. Eur fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą.  Labai mažai ir mažai įmonei (juridiniam asmeniui neatsižvelgiant į jo teisinę formą) suma neviršys 18 tūkst. Eur.

Pagal šią priemonę siekiama padėti įmonėms ir asmenims vykdantiems žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė, išlaikyti ekonominį gyvybingumą dėl to, kad jų ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis, taip pat siekiant išsaugoti Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą.

Parama būtų skiriama pareiškėjams, vykdžiusiems ir paraiškos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu (2020-03-15 iki 2020-06-17) buvo taikomi apribojimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ arba gamina žaliavą produkcijai ar produkciją, kurios realizavimui turėjo įtakos apribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Planuojama paremti apie 1,9 tūkst. paraiškų.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

 

Scroll to Top Skip to content