Poeto J. Mačiulio-Maironio gimtinė, Pasandravio istorinis draustinis

Lankytinos vietos

Pasandravio (Astrauskų) dvarelyje poetas J. Mačiulis-Maironis gimė, čia prabėgo keli jo vaikystės metai, formavosi pirmieji gamtos ir pasaulio pažinimo įspūdžiai. Pasandravyje yra išlikę gimtojo dvarelio pamatai, svirtinis šulinys su įspūdingo dydžio akmeniniu rentiniu, restauruota akmens mūro pavalkinė (pakinktinė). Kilometro ilgio pėsčiųjų takas, jungiantis gimtinę ir tėviškę, apsodintas ąžuolais, papuoštas koplytstulpiais ir stogastulpiais, kerta vingiuotus Sandravos ir Luknės upelius. Visais metų laikais čia labai gražu.

Po 15 minučių pėsčiomis, pasieksite Bernotus, Maironio tėvų ir sesers sodybas. Senas sodas, Maironio sodinta pušis, originali ledainė, mena poeto jaunystę. Maironio sesers name dabar įkurtas muziejus. Maironis, gyvendamas Kaune, dažnai atvažiuodavo į Bernotus, vaikščiodavo po pamėgtas vietas, keliaudavo pėsčiomis Dubysos atkrantėmis iki Betygalos. Ten, Betygalos Pilkalnio kapinėse palaidoti Maironio tėvai, o krikšto mama Astrauskienė ilsisi prie Luknės upės esančiose 1863 m. sukilėlių kapinaitėse.

2020 m. Raseinių krašto istorijos muziejus įgyvendino projektą „Pasandravio istorinio draustinio pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms“. Naujų technologijų ir meninių sprendimų pagalba sukurta įdomi kultūrinio pažinimo aplinka. Meninė instaliacija „Pasandravio dvaras“ tai atkurtas tikslus gimtojo Maironio dvaro pastato kontūras. Pasandravio dvarvietėje sutvarkytas akmeninis XIX a. svirnas. Meninių video projekcijų pagalba svirne ir šulinyje „atgimsta“ susimąstęs Maironis. Bernotuose įkurdinta meninė instaliacija „Maironio tėvų namai“. Sukurta pastatą atkartojanti erdvėje „tirpstanti“ vizualizacija.

Darbo laikas:
II–VI  9.00–17.00 val.

Ekskursijų vadovė Rita Paškauskienė
tel. +370 611 06 390

maža rezoliucija 27
Scroll to Top Skip to content