Prasideda SVV paraiškų priėmimas

Raseinių rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus iki š. m. spalio 28 d. Savivaldybės administracijai teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Rėmimo lėšos skiriamos šioms verslo sritims:

  • Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pradines įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas.
  • Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  • SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eurų. Taip pat rėmimo lėšos gali būti skiriamos finansuoti privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės bei darbų saugos).
  • Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dailinis padengimas. Parodoje dalyvavusiam ir savo produkciją pristačiusiam pareiškėjui dengiama iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų.
  • Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų. Pagrindines internetinių svetainių kūrimo išlaidas sudaro: mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus (sąskaita faktūra, darbų perdavimo aktas), mokestis už internetinės svetainės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams (sąskaita faktūra), mokestis už svetainės įdiegimą serveryje (sąskaita faktūra), nuomos mokestis.

Bendras rėmimo lėšų dydis vienam pareiškėjui per vienerius kalendorinius metus negali viršyti 1000 eurų. Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per einamuosius ir už vienerius ankstesnius metus iki prašymo pateikimo dienos, padengti.

Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą rasite čia: https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/23905

Už informacijos teikimą atsakingas asmuo – Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rūtenė Žemkauskienė, tel. (8 428) 55 912, el. p. rutene.zemkauskiene@raseiniai.lt Paraiškas su pridedamais dokumentais siųsti el. paštu savivaldybe@raseiniai.lt

Scroll to Top Skip to content