Vyriausybei priėmus nutarimą nuo kitų metų minimalią mėnesinę algą (MMA) padidinti iki 400 eurų, nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ sąlygos.

„Nauja tvarka iš esmės atitinka dabar galiojantį priemonės finansavimo sąlygų aprašą. Keičiasi tik tai, kad priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ projekto vykdytojai nuo kitų metų turės savo darbuotojams mokėti ne mažesnį nei šalies įstatymais reglamentuotą minimalų atlyginimą“ – komentuoja l. e. „Invega“ generalinio direktoriaus pareigas A. Skiauterė.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, visuotinės dotacijos priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ gali pasinaudoti paskolos „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – VSF2) gavėjai, kurie darbuotojui moka ne mažesnį nei 380 Eur atlyginimą iki mokesčių (bruto). Vyriausybei 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nusprendus nuo kitų metų MMA padidinti, darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma bruto, kuri negali būti mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, taip pat didės 20 eurų.

Priemonei „Subsidijos verslo pradžiai“ nustatytas fiksuotasis įkainis nesikeis ir liks 498,48 eurų. Jei paskolos gavėjas priklausys prioritetinei grupei, jam kas mėnesį bus kompensuojama 75 proc. fiksuotojo įkainio, neprioritetinei – 50 proc. fiksuotojo įkainio. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negalės būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos paskolos lėšų sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad jei kompensacijos laikotarpiu kažkurį mėnesį pareiškėjo darbuotojui bus nesumokėtas bent 400 eurų atlyginimas (šiuo metu 380 eurų), to mėnesio kompensaciją už darbuotojo darbo užmokestį nebus mokama. Paraiškos pasinaudoti priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ pateikimo INVEGAI ir vertinimo metu pareiškėjas negalės turėti skolos SODRAI ir VMI, o kompensacijos metu – kiekvieno kalendorinio ketvirčio paskutinę dieną (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.) – skolos SODRAI.

Darbo užmokesčio išlaidų kompensacija pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ skirta VSF2 paskolų gavėjams. Šia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su „Invega“ įgyvendinama priemone siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai gali gauti įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį.