Tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje apie keliavimo ir keliautojų kaitą XXI a.

Birželio 11 d. Šiluvos šventovėje nuotoliniu būdu įvyks tarptautinė mokslinė konferencija tema „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?“. Fenomenalu, jog mažame miestelyje jėgas sujungia VšĮ „Šiluvos piligrimų centras“, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“ ir VDU Katalikų teologijos fakultetas tam, jog originali piligrimystės tema būtų nagrinėjama ne tik lokaliu, tačiau ypač tarptautiniu mastu.

Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai, tyrėjai iš Lietuvos ir užsienio, temos varijuos nuo religinio turizmo praktikų iki teologinių istorinių analizės momentų. Šiandien, kai pandemija nualino pasaulį, piligrimystė gali tapti vienu iš esminiu atsakymų, kaip keliauti po karantininiame pasaulyje. Apie po pandeminius iššūkius kalbės ir profesorius dr. Christos Tsironis iš Salonikų Aristotelio universiteto Graikijoje, skaitydamas pranešimą tema: „Piligrimystė ir polimorfinis turizmas visuomenėje po pandemijos: iššūkiai ir perspektyvos“. O konferenciją atvers dr. Jūratė Micevičiūtė, šiuo metu gyvenanti Ispanijoje ir puikiai pažįstanti Santjago de Kompostela kelią, dirbanti laisvai samdoma gide, vertėja, VDU Katalikų teologijos fakulteto teologe ekspertė. Mokslinis disputas bus pradėtas dr. J. Micevičiūtės pranešimu „Piligrimystės kaip ryšių kūrimas: einantieji ir priimantieji“.

Į Šiluvos šventovę šiuo metu veda penki piligriminiai keliai, dirbama bendradarbiaujant su vietos savivalda skatinant tiek dvasinio turinio, tiek ir religinio turizmo puoselėjimą, todėl bendrystė su VDU Katalikų teologijos fakultetu yra dar viena tendencinga kokybiškos veiklos ir tyrimų sritis. Nenuostabu, jog gili teologinė mintis, jungiama su šiandienos pasaulio realijomis yra itin aktuali ne tik mokslo, tačiau ir šiuolaikinio žmogaus gyvenimo laukui. Tad mažame miestelyje, tačiau svarbioje šaliai ir pasauliui Šiluvos šventovėje, drauge su VDU Katalikų teologijos fakultetu ir kitais organizatoriais kviečiama į tarptautinį disputą apie keliavimo paradigmos kaitą birželio 11 d. nuo 12:00 val. Norinčius dalyvauti konferencijoje, kviečiame registruoti el. paštukomunikacija@siluva.lt

Konferencijos programa:
12:00 – 12:20 Konferencijos atidarymas
12:20 – 12:50 „Piligrimystės kaip ryšių kūrimas: einantieji ir priimantieji“. Dr. Jūratė
Micevičiūtė
12.50 – 13:05 „Homo viator. Kas paverčia gyvenimą piligrimyste?“. Prof. dr. Žanete
Narkeviča, Rygos aukštasis religijos mokslų institutas, Latvija
13:05 – 13:20 „Antropologiniai, humanistiniai ir socialiniai religinio turizmo aspektai“.
Kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
13:20 – 13:35 „Piligrimystė ir polimorfinis turizmas visuomenėje po pandemijos: iššūkiai ir
perspektyvos“. Prof. dr. Christos Tsironis, Salonikų Aristotelio Universitetas, Graikija
13:35 – 13:50 „Ką postmodernioje visuomenėje reiškia Pasaulio jaunimo dienos?“. Prof. dr.
Elzbieta Osewska, Tarnuvo taikomųjų mokslų universitetas, Lenkija
13:50 – 14:05 Diskusija
14:05-14:20 pertrauka
14:20 – 14:35 „Piligrimystė kaip proga mistagogijai. Egerijos pavyzdys XXI-ame amžiuje“.
Mag. Gintaras Sungaila, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
14:35 – 14:50 „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija – liaudiškojo pamaldumo ir
kultūros dermė bei laiko iššūkiai“. Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, Klaipėdos universitetas, Lietuva
14:50-15:05 „Klajojimo reiškinys kaip indėlis į piligriminių kelionių teologiją“. Prof. dr.
Modris Lacis, Rygos teologijos institutas, Latvija
15:05 – 15:20 „Piligrimystė palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio
kančios keliais“. Kun. lic. Nerijus Pipiras, LSMU Kauno klinikų kapelionas, Lietuva
15:20 – 15:35 „Krikščionių piligriminės vietos ir (ne)byli komunikacija“. Laurynas
Jacevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva
15:35 – 15:50 Diskusija
15:50– 16:20 Konferencijos uždarymas

Organizatorių informacija

Scroll to Top Skip to content