Smulkaus ir vidutinio verslo parama

Rėmimas

Raseinių rajono savivaldybė, siekdama skatinti Raseinių rajono gyventojų bei įmonių verslumą, konkurencingumą bei sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas, gali skirti lėšas subjektams, kurie atitinka 

Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.

Rėmimo lėšos gali būti skiriamos besikuriantiems arba įsikūrusiems SVV subjektams, įregistruotiems Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

Kontaktai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Rūtenė Žemkauskienė
tel.  8 694 91 312
el. p. rutene.zemkauskiene@raseiniai.lt

VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius
Arnas Zmitra
el. p. arnas@atraskraseinius.lt
tel. nr. +370 602 14 274

Parama teikiama:

  •  Dokumentais pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimas iki 100 proc.;
  • Informacinių ir reklaminių leidinių leidimo ir rinkodaros priemonių išlaidų dalinis padengimas – 50 proc.;
  • SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų dalinis padengimas – iki 50 proc.;
  •  Verslo parodų, mugių ir kitų renginių išlaidų dailinis padengimas;
  •  Įmonės interneto svetainės kūrimo ir (ar) atnaujinimo išlaidų dalinis padengimas – 50 proc.

Parama neteikiama:

  • SVV subjektams, besiverčiantiems alkoholinių gėrimų gamyba, tabako gaminių gamyba, azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;
  • valstybės ir Savivaldybės įmonėms;
  • įmonėms, kuriose valstybei, Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
  • įmonėms, kurių daugiau kaip ¼  įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių priklauso vienai ar kelioms įmonėms, nepatenkančioms į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu apibrėžtą labai mažų, mažų ir (ar) vidutinių įmonių kategoriją;
  • SVV subjektams, rėmimo lėšų skyrimo dieną turintiems įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės ir Savivaldybės biudžetams.
Scroll to Top Skip to content