Verslininkai aptarė rūpimus klausimus su Savivaldybės vadovais

Dar praėjusiais metais, lapkritį, atidaryta Kauno prekybos, pramonės ir amatų (KPPA) rūmų Raseinių atstovybė ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė suinteresuotus rajono gyventojus kovo 13 d. dalyvauti verslo pietų renginyje su Raseinių rajono savivaldybės meru Arvydu Nekrošiumi bei jo komanda.
Susitikime su verslininkais dalyvavo ne tik meras A. Nekrošius, bet ir vicemeras Jonas Vazgys, Savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, mero patarėja Indrė Levickytė. Verslo pietų renginyje taip pat dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius, KPPA Verslo bendruomenės skyriaus vadovė Vera Mileikienė, KPPA rūmų Raseinių atstovybės vadovas Rosvaldas Kunickas ir KPPA rūmų Raseinių atstovybės narystės koordinatorė Vaida Gruzdžiūnienė. Susitikime dalyvavo KPPAR Raseinių atstovybės nariai bei kiti rajono verslininkai.
KPPAR Prezidentas Z. Dargevičius, sveikindamas susirinkusiuosius, kalbėjo: „Rūmai yra didžiausia regiono verslo bendruomenė Lietuvoje ir vienintelė verslo organizacija, kuriai patikėtos valstybės deleguotos funkcijos, pavyzdžiui, sertifikatų išdavimas ar force majeure aplinkybių sprendimas. Stiprindami bendruomenę regione, siekiame, jog rūmų paslaugos verslui būtų arčiau ir lengviau prieinamos. Esu dėkingas Raseinių rajono savivaldai už palaikymą ir bendradarbiavimą. Tikiuosi, jog šiandien, susipažinus su pristatytais rajono plėtros planais ir projektais, verslininkams bus aiškiau, kur sukti savo verslus ir kaip prisidėti prie krašto gerovės“.
Meras A. Nekrošius akcentavo, jog dirbdamas įvairiose pozicijose, tiek LR Seime, tiek ir savivaldoje, matė KPPAR organizacijos narių veiklumą ir aktyvumą įstatymų leidyboje ar kituose svarbiuose verslui klausimuose bei informuojant apie bendrą padėtį verslo srityje. „KPPAR atstovybės įsteigimas Raseiniuose – tai nauja galimybė mūsų rajone, todėl kviečiu mūsų krašto verslininkus pasinaudoti šia proga. Džiugina tai, jog mūsų rajone atsirado ši asocijuota verslo struktūra, kuri inicijavo kontakto užmezgimą su rajono valdžia, todėl tikiuosi, jog šio renginio metu vienas kitą išgirsime, padiskutuosime ir ateityje įgyvendinsime daug gerų bendrų darbų“, – sveikinimo žodį tarė meras A. Nekrošius.
Susitikimo metu verslininkams buvo pristatyti įvairūs rajono klausimai. Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja Dalia Andriulienė pristatė 2024 m. Savivaldybės biudžetą. Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė pristatė numatomus artimiausius Savivaldybės investicinius projektus. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Irma Juknevičienė – Raseinių rajone veikiančią Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programą. O kviestinė renginio viešnia LR Seimo narė Asta Kubilienė vedė diskusiją su verslo atstovais apie tai, kokių pokyčių artimiausiu metu laukia verslas.
KPPA rūmų Raseinių atstovybės vadovas R. Kunickas ne tik dėkojo merui už parodytą geranoriškumą ir sutikimą dalyvauti susitikime, atsakyti į verslininkus dominančius klausimus, bet ir pats turėjo tam tikrų klausimų. Buvo kalbėtasi apie imigrantus, jų integravimą ir pridėtinės vertės kūrimą, pasinaudojant jų stipriosiomis pusėmis ar žiniomis.
Taip pat verslininkai domėjosi apie Savivaldybės biudžeto surinkimą šių metų pradžioje. Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja D. Andriulienė patikino, jog kol kas biudžetas renkamas pagal planą, tačiau skaičiuoti biudžetą mėnesiais yra netikslinga, dažniausiai tai daroma ketvirčiais arba tam tikrais etapais. Vyko diskusija ir dėl biudžeto skiriamų lėšų švietimui. D. Andriulienė akcentavo, jog šiemet švietimui skiriama suma siekia 39,42 proc. viso biudžeto ir tai yra sritis, kuri iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto gauna daugiausia. Iš šių lėšų kasmet yra stengiamasi atnaujinti mokyklų patalpas, sporto inventorių, kompiuterinę techniką, o šiemet turint papildomų lėšų, mero iniciatyva buvo papildomai skirta lėšų vaikų vasaros stovykloms ir vaikų plaukimo pamokoms.
Uždavus klausimą apie verslo rėmimą pasiruošimui dienai X, Savivaldybės meras patikino, jog tai, kas yra Savivaldybės rankose ir „rėmuose“, visa tai jau yra planuojama ir strateguojama, tačiau priminė, jog šis klausimas turėtų būti sprendžiamas ir bendrai valstybės mastu. Taip pat verslininkams pasidomėjus apie turimų slėptuvių skaičių Raseinių rajone, mero patarėja I. Levickytė pristatė, jog šiuo metu Raseinių rajone yra 110 priedangų. Jose galėtų pasislėpti 20 615 žmonių (apie 68 proc. visų rajono gyventojų). Tai atitinka ir viršija LR vidaus reikalų ministerijos nustatytą siekiamybę – suteikti priedangą 40 procentų gyventojų nuo bendro nuolatinių savivaldybės gyventojų skaičiaus.
Be šių temų verslininkai su Savivaldybės vadovais kalbėjosi apie daugiabučių namų ir kiemų renovacijas, mažų mokyklų išlaikymą, smulkaus ir vidutinio verslo programos plėtrą, sporto stadiono ir hipodromo perspektyvas bei Raseinių rajono perspektyvinę viziją tapti Vidurio Europos piligrimystės centru.
Į pastarąją temą sureagavęs meras, patikino, jog šiemet tai yra prioritetinė sritis ir bus aktyviai dirbama siekiant užmegzti ryšius su kitais piligrimystės centrais, o administracijos direktorius K. Užemeckas apgailestavo, jog būtent dėl tam tikrų valstybinių institucijų draudimų Raseinių rajono savivaldybei nėra leidžiama plėtoti ir kurti Šiluvos architektūrinius sprendimus, tačiau siekiama, jog ši situacija kuo greičiau keistųsi. Taip pat jis užsiminė, jog bus siekiama užmegzti bendradarbiavimą su žinomu piligrimystės centru Čenstakavoje, kuris gali paskatinti ir „pastumti į priekį“ mūsų rajoną, dirbant piligriminio turizmo srityje.
Planuojama, jog tokie verslo pietūs ir susitikimai tarp verslininkų ir Savivaldos vadovų taps tradicija ir bus inicijuojama bent keletą kartų per pusmetį.
Raseinių rajono savivaldybės informacija
Scroll to Top Skip to content