VMI primena: pavėžėjimo paslaugų ABC

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad pavėžėjimo veikla vykdoma įregistravus individualią veiklą pagal pažymą „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas“.

Gyventojai, kurie vykdo keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, tai yra pavėžėjimo veiklą, turi pateikti metines pajamų deklaracijas ir deklaruoti iš šios veiklos gautas pajamas bei sumokėti nuo šių pajamų apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (GPM). Deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius reikia pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 2 d. Deklaraciją būtina pateikti net ir tuo atveju, jei pajamų iš vykdytos veiklos nebuvo gauta.

Jeigu pavėžėjimo paslaugas teikiančio asmens pajamos viršija 45 tūkst. eurų per metus ribą, jis privalo VMI pateikti prašymą, kad būtų užregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju.

Nepriklausomai nuo to, kokią pavėžėjimo platformą gyventojas naudoja teikdamas pavėžėjimo paslaugas (Uber, Bolt ar kt.), jis privalo vesti apskaitą bei Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, o paslaugų pirkėjams išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą.

Primenama, kad nuo šių metų keleivių pavėžėjimo platformos yra įpareigotos mokesčių administratoriui periodiškai teikti duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius gyventojus ir šių už keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais gaunamas pajamas. Šių duomenų pagrindu VMI pavėžėjimo veiklą vykdantiems gyventojams suformuoja preliminarias pajamų deklaracijas.

Savarankiškai aktualią informaciją, paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, taip pat išsamią informaciją apie pajamų deklaravimą galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ir VMI „Youtube“ kanale.

VMI informacija

Scroll to Top Skip to content